Toimintasuunnitelma 2022

 

 

Mikkelin Automiehet ry os.12                                                     12.1.2022   

Porrassalmenkatu 26 B

50100   MIKKELI

 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022

 

 

Yleistä

Toimintasuunnitelma perustuu Auto- ja Kuljetusalan työntekijäliiton ry:n ja

osaston sääntöihin. Liiton ja osaston päätöksiin sekä jäseniltä saatuihin ehdotuksiin.

Osasto toimii jäsenien työ- ja palkkaolojen parantamiseksi sekä sivistystason

nostamiseksi. Osasto myös valvoo voimassa olevien sopimusten ja työlainsäädännön

noudattamista ja toteutumista eri työpaikoilla. Sekä tekee esityksiä jäseniensä

esittämänä muutosehdotuksia työehtosopimukseen.

 

Jäsenistö

Pyritään saamaan osaston toimialueelta järjestäytymättömät työntekijät liiton

jäseniksi.

Nuorisotoimintaa pyritään tehostamaan, että heille tulisi tietoa liiton ja osaston

toiminnasta sekä mahdollisuuksista vaikuttaa toimintaan.

Tiedotustoimintaa pyritään tehostamaan sekä luomaan uusia kanavia nuorten

jäsenten saamiseksi toimintaan mukaan.

 

Kokoukset

Osasto pitää sääntöjen määräämät kokoukset ja muita yhteisiä kokouksia tarvittaessa.

Toimikunnan kokouksia voidaan tarvittaessa pitää etänä (esim. Teams )

 

Toimikunnan kokoukset pyritään pitämään joka kuukauden ensimmäinen maanantai

(ei heinä- ja elokuussa.)

 

Osaston alueen luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille pyritään järjestämään

yhteisiä tapaamisia.

 

Kokoustoimintaan pyritään hakemaan uusia toimintatapoja jäsenistön

mielenkiinnon lisäämiseksi.

Alueellisiin kokouksiin osallistuminen.

 

AKT edustajakokoukseen osastolla on esityksiä useisiin liiton luottamustehtäviin.

 

Osaston toimipaikka

Osaston toimisto: Porrassalmenkatu 26 B, 50100 MIKKELI. Puh. 045 175 3334,

sähköposti: mikkeliakt012@gmail.com ja kotisivut.

 

Toimisto on käytössä myös eri työpaikkojen kokoontumista varten.

Toimistoa tullaan myös vuokraamaan muille ammattiosastoille ja yhteisöille.

 

Aluetoimitsija päivystää joka kuukauden ensimmäinen maanantai

klo 14.30–18.30 ja tarvittaessa.

 

Koulutus

Kaikkia osaston jäseniä sekä luottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja pyritään ohjaamaan

erilaisille kursseille ja koulutustilaisuuksiin.

Osasto tukee koulutuksia matkakorvauksin.

Tuet tulee hakea etukäteen osaston toimikunnalta.

 

Edunvalvonta

Osaston tavoitteena on saada yhteys jokaiseen alueella sijaitsevaan työpaikkaan,

jossa on osaston jäsenistöä. Luottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja pyritään

saamaan kaikille työpaikoille, joilla se kuuluisi olla.

 

 

Vapaa-ajan toiminta

- liiton tapahtumiin osallistuminen

- osaston pilkkikilpailut ja rantaongintakilpailut sekä alue pilkit

- osaston tukemat elokuvaliput, Salivuorot, uimahalli-, keilahalli ja kuntosali.

- jäsenten ehdottamat tapahtumat

- jäsenille toimikunta suunnittelee laiva matkaa

- osallistuminen kuljetus messuille ja muuhun kuljetusalaan liittyvää matkaa

Vapaa- ajan toiminnan avustukset päätetään toimikunnan kokouksissa ja

hakemukset tulee toimittaa etukäteen toimikunnan päätettäväksi.

 

Yhteistyö

Jatkamme vuosien varrella kasvatettua hyvää ja onnistunutta yhteistyötä eri

järjestöjen ja laitosten kanssa.

 

Tiedotustoiminta

Tiedottamisella pyrimme antamaan tietoa osaston ja liiton toiminnasta.

Tiedotustoimintaan pyrimme saamaan työpaikoilta luottamusmiehet,

työsuojeluvaltuutetut, yhdyshenkilöt sekä kaikki jäsenet, jotka ovat kiinnostuneita

liiton toiminnasta.

Nuorisotoimintaan yritetään jatkossa vielä panostaa lisää, korona on vaikuttanut 2020 ja

mahdollisesti myös ensi vuonna kokoontumisiin

Viralliset kokoukset ja muu ilmoittelu hoidetaan AKT:n jäsenlehden kautta. Paikkakunnalla

ilmestyvän Länsi-Savon järjestöpalstan kautta ilmoitetaan tarvittaessa.

Tärkeissä asioissa lähestymme kirjeitse.

Osaston internet- sivujen saaminen kiinnostaviksi ja tiedon levittäminen

jäsenille sitä kautta.

Myös Facebook, Whatsapp ja osaston tekstiviestejä käytetään.

 

Senioritoiminta

Seniorit laativat toimintasuunnitelman vuodelle 2022 sekä valitsevat ja

esittävät eläkeläisvastaavan toimikunnalle, joka hyväksyy sen.

Senioreille on varattu budjettiin 800 euroa. Heidän on kuitenkin esitettävä

etukäteen ehdotukset rahan käytöstä toimikunnalle.

 

Nuorisotoiminta

Nuorisotoimintaan on budjetoitu 1500 euroa. Tämä raha on tarkoitettu

nuorisotoimintaan ja toimikunta jakaa rahan suunnitelmien perusteella.

Suunnitelma tulee esittää etukäteen toimikunnan päätettäväksi.

 

MIKKELIN AUTOMIEHET RY OS. 012 TOIMIKUNTA