Mikkelin Koulukuljetusten kilpailutus ja Juha Hakkaraisen eriävä mielipide.

4.11.2018

Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 18.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 101 Mikkelin kaupungin koulukuljetukset 2019 – 2020 + optio

MliDno-2018-1198

Valmistelija

  • Seija Manninen, kasvatus- ja opetusjohtaja, Seija.Manninen@mikkeli.fi

Kuvaus

Hankinnan kohteena on Mikkelin kaupungin koululaiskuljetusten hoitaminen joukkoliikenneluvan tai taksiluvan nojalla sopimuskaudella 1.1.2019 - 31.12.2020 + optiot 1 v + 1 v. Hankinta-arvo ylittää EU-kynnysarvon.  Hankinnan arvo on noin 2 000 000 euroa/vuosi, alv 0 %. 

Hankinnasta on julkaistu aikaisemmin ennakkoilmoitus ja tietopyyntö HILMA-ilmoituskanavan kautta. Hankinta käsiteltiin kasvatus- ja opetuslautakunnassa 14.6.2018 § 62, jolloin hyväksyttiin tarjouspyyntöasiakirjat julkaistavaksi tarjouspyyntöluonnoksen ja liitteiden mukaisilla periaatteilla. Hankinnasta on tehty hankinnan erityispiirteiden tunnistaminen. Lomakkeet ovat nähtävillä kokouksessa.

Tarjoukset pyydettiin 5.9.2018 päivätyllä tarjouspyynnöllä nro 149947 HILMA -ilmoituskanavan ja tarjouspalvelun kautta. Hankintamenettely oli avoin.  

Sopimuskausi koskien kaikkia kohteita on 1.1.2019 - 31.12.2020 + optiovuodet 2021 ja 2022.

Määräaikaan 9.10.2018 mennessä tarjouksen jättivät Nina`s Erikoistaksipalvelut Oy, Taksi Tuomas Toivanen Oy, Mikkelin Omaksi Oy, Taksi Arto Syrjäläinen, Hanskin Tilausliikenne Ky, Mikkelin Palvelutaksit Oy, Taksi Reijo Trygg, Savonlinja Oy, Tuplabus Oy, Tilausliikenne Himanen Oy, Kajon Oy, Soisalon Liikenne Oy, Ihastjärven Linja Oy, Inter kuljetus Oy, Jyväskylän Palvelutaksit Ay, Foxon Oy, Taksi Jari Karvonen, Tilausliikenne Linjakas Oy, Taksi P Vainio / yhteenliittymä, Kuljetuspalvelu S P Avikainen Ky ja Taksi Jarmo Olkkonen.

Jätetyt tarjoukset käytiin läpi Kyytineuvon ja hankintapalvelujen toimesta (logistiikkapäällikkö Janne Skott, kuljetuskoordinaattori Marja-Leena Nuutilainen, kuljetuskoordinaattori Jarmo Halonen, hankintapäällikkö Jarmo Autere ja hankinta-asiantuntija Carita Hakkarainen).

Tarjouspyynnön mukaisesti osatarjous oli mahdollista tehdä kohteittain.

Kohteet:
1. Otavan koulu
2. Sairilan koulu
3. Rämälän koulu
4. Ihastjärven koulu
5. Olkkolan koulu
6. Moision koulu (syöttö- ja jatkokuljetukset)
7. Vanhalan koulu
8. Rantakylä
9. Otava, päiväauto
10. Vanhamäki
11. Tusku ja Tenholahti
12. Huttulantie-Parkkilantie, Ristiina
13. Mieluntie-Parikanniemi, Ristiina
14. Himalanpohjantie, Ristiina
15. Koivakkalantie, Ristiina
16. Kuomiokoski-Karkaus, Ristiina
17. Sattilantie, Ristiina
18. Suomenniemi-Ristiina
19. Laamala-Luotolahti, Suomenniemi
20. Suomenniemi: Karkauksentie, Mäntyharjuntie, Lappeenrannantie

- Kohteeseen 20 tuli kaksi samanarvoista tarjousta, joten toimittaja valittiin arvonnalla vertailutaulukon mukaisesti 9.10.2018.

21. Keskusta-alueen koulut
22. Anttola - Hurissalo (syöttö - ja jatkokuljetukset)

Päätöksenteon perusteena on hinta 95 p (ajokm ja päivähinta) ja ympäristötekijöiden huomiointi 5 p (kaasu- tai sähköauto). Hintapisteet lasketaan kaavalla pienin annettu arvo / tarjottu arvo x maksimipisteet.

Tarjousten vertailutaulukko on liitteenä nro 1, johon on valittu voittajat kohteittain ja sopimusluonnos on liitteenä nro 2. Hankinta-asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että koulukuljetusten ostoliikenteen sopimus tehdään 1.1.2019 - 31.12.2020 + optiovuodet 2021 ja 2022 kohteittain liitteenä olevan vertailutaulukon mukaisin hinnoin seuraavien toimittajien kanssa:

Taksi Tuomas Toivanen Oy (25442796)
- KOHDE 1: Otavan koulu

Tilausliikenne Himanen Oy (28434628)
- KOHDE 2: Sairilan koulu
- KOHDE 5: Olkkolan koulu
- KOHDE 6: Moision koulu (syöttö- ja jatkokuljetukset)

Tuplabus Oy (FI28786105)
- KOHDE 3: Rämälän koulu

Kajon Oy (FI17015348)
- KOHDE 4: Ihastjärven koulu
- KOHDE 10: Vanhamäki
- KOHDE 15: Koivakkalantie, Ristiina
- KOHDE 19: Laamala-Luotolahti, Suomenniemi

Savonlinja Oy (0165069-7)
- KOHDE 7: Vanhalan koulu

Tilausliikenne Linjakas oy (FI17457381)
- KOHDE 8: Rantakylä

Kuljetuspalvelu S P Avikainen Ky (0957943-4)
- KOHDE 9: Otava, päiväauto

Mikkelin Palvelutaksit Oy (1041663-2)
- KOHDE 11: Tusku ja Tenholahti
- KOHDE 17: Sattilantie, Ristiina

Taksi Reijo Trygg (1201056-4)
- KOHDE 12: Huttulantie-Parkkilantie, Ristiina

Nina`s Erikoistaksipalvelut Oy (2323041-5)
- KOHDE 13: Mieluntie-Parikanniemi, Ristiina
- KOHDE 20: Suomenniemi: Karkauksentie, Mäntyharjuntie, Lappeenrannantie

Taksi Arto Syrjäläinen (FI12275490)
- KOHDE 14: Himalanpohjantie, Ristiina

Taksi Jarmo Olkkonen (1944431-4)
- KOHDE 16: Kuomiokoski-Karkaus, Ristiina
- KOHDE 18: Suomenniemi-Ristiina

Taksi P Vainio (1227780-8) / yhteenliittymä
- KOHDE 21: Keskusta-alueen koulut

Foxon oy (FI10791870)
- Kohde 22: Anttola - Hurissalo (syöttö - ja jatkokuljetukset)

Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta valtuuttaa kasvatus- ja opetusjohtajan allekirjoittamaan hankintasopimukset ja päättämään mahdollisesta optioiden käyttöönottamisesta vuosina 2021 ja 2022.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

 

Päätös

Juha Hakkarainen teki esityksen, että Kajonilta edellytetään työehtosopimuksen noudattamista. Koska kukaan ei kannattanut Juha Hakkaraisen esitystä, esitys raukesi ja esittelijän esitys on tullut lautakunnan päätökseksi.

Juha Hakkarainen ilmoitti jättävänsä päätöksestä eriävän mielipiteen, joka liitteenä.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Tarjoajat, Kyytineuvo, Hankintapalvelut

Liitteet

 Liite Sopimusluonnos koulukuljetukset.pdf (pdf, 100 kt)

 Liite Vertailutaulukko 45871.pdf (pdf, 752 kt)

Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 18.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 101 Mikkelin kaupungin koulukuljetukset 2019 – 2020 + optio

MliDno-2018-1198

Valmistelija

  • Seija Manninen, kasvatus- ja opetusjohtaja, Seija.Manninen@mikkeli.fi

Kuvaus

Hankinnan kohteena on Mikkelin kaupungin koululaiskuljetusten hoitaminen joukkoliikenneluvan tai taksiluvan nojalla sopimuskaudella 1.1.2019 - 31.12.2020 + optiot 1 v + 1 v. Hankinta-arvo ylittää EU-kynnysarvon.  Hankinnan arvo on noin 2 000 000 euroa/vuosi, alv 0 %. 

Hankinnasta on julkaistu aikaisemmin ennakkoilmoitus ja tietopyyntö HILMA-ilmoituskanavan kautta. Hankinta käsiteltiin kasvatus- ja opetuslautakunnassa 14.6.2018 § 62, jolloin hyväksyttiin tarjouspyyntöasiakirjat julkaistavaksi tarjouspyyntöluonnoksen ja liitteiden mukaisilla periaatteilla. Hankinnasta on tehty hankinnan erityispiirteiden tunnistaminen. Lomakkeet ovat nähtävillä kokouksessa.

Tarjoukset pyydettiin 5.9.2018 päivätyllä tarjouspyynnöllä nro 149947 HILMA -ilmoituskanavan ja tarjouspalvelun kautta. Hankintamenettely oli avoin.  

Sopimuskausi koskien kaikkia kohteita on 1.1.2019 - 31.12.2020 + optiovuodet 2021 ja 2022.

Määräaikaan 9.10.2018 mennessä tarjouksen jättivät Nina`s Erikoistaksipalvelut Oy, Taksi Tuomas Toivanen Oy, Mikkelin Omaksi Oy, Taksi Arto Syrjäläinen, Hanskin Tilausliikenne Ky, Mikkelin Palvelutaksit Oy, Taksi Reijo Trygg, Savonlinja Oy, Tuplabus Oy, Tilausliikenne Himanen Oy, Kajon Oy, Soisalon Liikenne Oy, Ihastjärven Linja Oy, Inter kuljetus Oy, Jyväskylän Palvelutaksit Ay, Foxon Oy, Taksi Jari Karvonen, Tilausliikenne Linjakas Oy, Taksi P Vainio / yhteenliittymä, Kuljetuspalvelu S P Avikainen Ky ja Taksi Jarmo Olkkonen.

Jätetyt tarjoukset käytiin läpi Kyytineuvon ja hankintapalvelujen toimesta (logistiikkapäällikkö Janne Skott, kuljetuskoordinaattori Marja-Leena Nuutilainen, kuljetuskoordinaattori Jarmo Halonen, hankintapäällikkö Jarmo Autere ja hankinta-asiantuntija Carita Hakkarainen).

Tarjouspyynnön mukaisesti osatarjous oli mahdollista tehdä kohteittain.

Kohteet:
1. Otavan koulu
2. Sairilan koulu
3. Rämälän koulu
4. Ihastjärven koulu
5. Olkkolan koulu
6. Moision koulu (syöttö- ja jatkokuljetukset)
7. Vanhalan koulu
8. Rantakylä
9. Otava, päiväauto
10. Vanhamäki
11. Tusku ja Tenholahti
12. Huttulantie-Parkkilantie, Ristiina
13. Mieluntie-Parikanniemi, Ristiina
14. Himalanpohjantie, Ristiina
15. Koivakkalantie, Ristiina
16. Kuomiokoski-Karkaus, Ristiina
17. Sattilantie, Ristiina
18. Suomenniemi-Ristiina
19. Laamala-Luotolahti, Suomenniemi
20. Suomenniemi: Karkauksentie, Mäntyharjuntie, Lappeenrannantie

- Kohteeseen 20 tuli kaksi samanarvoista tarjousta, joten toimittaja valittiin arvonnalla vertailutaulukon mukaisesti 9.10.2018.

21. Keskusta-alueen koulut
22. Anttola - Hurissalo (syöttö - ja jatkokuljetukset)

Päätöksenteon perusteena on hinta 95 p (ajokm ja päivähinta) ja ympäristötekijöiden huomiointi 5 p (kaasu- tai sähköauto). Hintapisteet lasketaan kaavalla pienin annettu arvo / tarjottu arvo x maksimipisteet.

Tarjousten vertailutaulukko on liitteenä nro 1, johon on valittu voittajat kohteittain ja sopimusluonnos on liitteenä nro 2. Hankinta-asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että koulukuljetusten ostoliikenteen sopimus tehdään 1.1.2019 - 31.12.2020 + optiovuodet 2021 ja 2022 kohteittain liitteenä olevan vertailutaulukon mukaisin hinnoin seuraavien toimittajien kanssa:

Taksi Tuomas Toivanen Oy (25442796)
- KOHDE 1: Otavan koulu

Tilausliikenne Himanen Oy (28434628)
- KOHDE 2: Sairilan koulu
- KOHDE 5: Olkkolan koulu
- KOHDE 6: Moision koulu (syöttö- ja jatkokuljetukset)

Tuplabus Oy (FI28786105)
- KOHDE 3: Rämälän koulu

Kajon Oy (FI17015348)
- KOHDE 4: Ihastjärven koulu
- KOHDE 10: Vanhamäki
- KOHDE 15: Koivakkalantie, Ristiina
- KOHDE 19: Laamala-Luotolahti, Suomenniemi

Savonlinja Oy (0165069-7)
- KOHDE 7: Vanhalan koulu

Tilausliikenne Linjakas oy (FI17457381)
- KOHDE 8: Rantakylä

Kuljetuspalvelu S P Avikainen Ky (0957943-4)
- KOHDE 9: Otava, päiväauto

Mikkelin Palvelutaksit Oy (1041663-2)
- KOHDE 11: Tusku ja Tenholahti
- KOHDE 17: Sattilantie, Ristiina

Taksi Reijo Trygg (1201056-4)
- KOHDE 12: Huttulantie-Parkkilantie, Ristiina

Nina`s Erikoistaksipalvelut Oy (2323041-5)
- KOHDE 13: Mieluntie-Parikanniemi, Ristiina
- KOHDE 20: Suomenniemi: Karkauksentie, Mäntyharjuntie, Lappeenrannantie

Taksi Arto Syrjäläinen (FI12275490)
- KOHDE 14: Himalanpohjantie, Ristiina

Taksi Jarmo Olkkonen (1944431-4)
- KOHDE 16: Kuomiokoski-Karkaus, Ristiina
- KOHDE 18: Suomenniemi-Ristiina

Taksi P Vainio (1227780-8) / yhteenliittymä
- KOHDE 21: Keskusta-alueen koulut

Foxon oy (FI10791870)
- Kohde 22: Anttola - Hurissalo (syöttö - ja jatkokuljetukset)

Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta valtuuttaa kasvatus- ja opetusjohtajan allekirjoittamaan hankintasopimukset ja päättämään mahdollisesta optioiden käyttöönottamisesta vuosina 2021 ja 2022.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

 

Päätös

Juha Hakkarainen teki esityksen, että Kajonilta edellytetään työehtosopimuksen noudattamista. Koska kukaan ei kannattanut Juha Hakkaraisen esitystä, esitys raukesi ja esittelijän esitys on tullut lautakunnan päätökseksi.

Juha Hakkarainen ilmoitti jättävänsä päätöksestä eriävän mielipiteen, joka liitteenä.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Tarjoajat, Kyytineuvo, Hankintapalvelut

Liitteet

 

 Juha Hakkaraisen eriävä mielipide.

Eriävä mielipide pykälään § 101

Kajon Oy (FI17015348)
- KOHDE 4: Ihastjärven koulu
- KOHDE 10: Vanhamäki
- KOHDE 15: Koivakkalantie, Ristiina
- KOHDE 19: Laamala-Luotolahti, Suomenniemi

Kajon Oy ei suostu noudattamaan linja-autohenkilökunnan työehtosopimusta työntekijöiden työsuhteessa aikataulutetuissa koululaiskuljetuksissa Mikkelissä.

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välisen linja-autohenkilökunnan työehtosopimuksen soveltamisala kohdan mukaan aikataulutettu linja-autoliikenne kuuluu linja-autohenkilökunnan työehtosopimuksen piiriin ajoneuvoluokasta riippumatta. Koulukuljetukset ovat katsottu kuuluvan aikataulutettuun linja-autoliikenteeseen.

Näin ollen myös Kajon Oy on velvoitettu noudattamaan yleissitovuuden perusteella linja-autohenkilökunnan työehtosopimusta kyseisessä kilpailutetussa liikenteessä.

Linja-autohenkilökunnan työehtosopimus on vahvistettu yleissitovaksi 30.10.2001. Sitä ovat siis velvolliset noudattamaan kaikki sen soveltamisalalla toimivat yritykset riippumatta siitä, ovatko ne ALT:n jäseniä vai ei.

 

22.12.2006/1233

5 § (22.5.2015/678)

Tilaajan selvitysvelvollisuus 5) selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista;

Juha Hakkarainen